Program Liturgic

Program liturgic Martie 9, 2017
Duminica și în sărbătorile cu cruce roșie
08.00
Utrenie, Acatist și Sfânta Liturghie